Neyron şəbəkəsinə saytın dizaynını şəkildən HTML koda çevirməyi öyrətdilər

FloydHub-un tədqiqatçıları koder-neyroşəbəkə yarada biliblər.

2017-ci ilin may ayında maşın öyrənməsinin köməyi ilə qrafik istifadəçi interfeyslərini şəkildən avtomatik generasiya edə bilən proqram – –pix2code təqdim edilmişdi. Bunun alqoritmi əsasında FloydHub-un əməkdaşları HTML şablonları adi şəkillərdən birbaşa koda çevirə bilən öz neyro şəbəkələrini yaratmaq qərarına gəliblər.

Nəticədə əldə edilmiş proqrama arzu olunan dizaynın şəklini ötürmək olur.

Neyroşəbəkə şəkli HTML-ə çevirir.

The neural network converts the image into HTML markup

Hazır maket generasiya olunur.

Rendered output

Belə nəticəni əldə etmək üçün proqramın öyrədilməsi zamanı modelə şəkillərlə yanaşı onlara uyğun HTML teqlərini də ötürüblər. Ötürülən məlumatları analiz edərək alqoritm asılılıqları müəyyən edir və lazım olan HTML konstruksiyaları təxmin etməyi öyrənir. Əvvəldən öyrədilmiş, şərti “şəkil – teqlər çoxluğu” asılılığından dataset formalaşır və bu məlumatlar gələcəkdə şəbəkəyə yeni məlumatlara uyğun düzgün istiqamət seçməyə kömək edir.

Nəticədə təcrübədə müəyyən edilib ki, əldə edilən neyroşəbəkə sadə şablon maketi təqribən 550 iterasiyaya koda çevirə bilir.

Üç il ərzində maşın öyrənməsi frontenddə işləmək təsəvvürünü tamamilə dəyişəcək. O, prototipin yaradılma sürətini artıracaq və proqram təminatının hazırlanması baryerini aşağı salacaq.

Emil Wallner, kodlaşdıran alqoritmin yaradıcısı