PHP nədir

PHP (İngilis dilində “Hypertext Preprocessor” söz birləşməsinin abreviaturası) geniş istifadə olunan, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, açıq kodlu skript dilidir. PHP əsasən veb layihələr üçün daha uyğundur. Bu dildə yazılmış kodlar birbaşa HTML-in daxilinə yerləşdirilə bilinir.

Nümunə PHP skript:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>Example</title>
    </head>
    <body>

        <?php
            echo "Hi, I'm a PHP script!";
        ?>

    </body>
</html>