Protokol

Protokol URL-in əvvəlində gəlir, yazılışı iki əyri xətt – bölmə işarəsi ilə sonlanır (məsələn, http://) və brazuerə Veb-serverlə məlumat mübadiləsi üçün hansı yuxarı səviyyəli protokoldan istifadə etmək lazım olduğunu göstərir. Adətən bu HTTP-dir, ancaq digər protokollar da istifadə oluna bilər. Məsələn, HTTPS protokolu. Bu protokol bəd əməllərdən qorunmaq üçün məlumatı xüsusi şifrələnmiş formada ötürməyə imkan verir, ancaq bunun üçün Veb-server bununla işləməyi bacarmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün buna bənzər protokollar TCP vasitəsilə təqdim edilən servisə əsaslanır və çox vaxt özlüyündə sadəcə yazı formasında müəyyən əmrlər toplusunu təşkil edir. İrəlidə HTTP-in necə işlədiyi haqqında danışarkən bunun əyani şahidi olacağıq.

2 thoughts on “Protokol”

Leave a Reply